Twee weken voor het Handboek Stress te Lijf in de boekwinkel ligt is ‘de Burn-out Bubbel’ verschenen. Het overzichtswerk over burn-out wat Jan Jaap Verolme samen met hoogleraar Wilmar Schaufeli heeft geschreven. 

de Burn-out Bubbel

Je kunt geen krant openslaan of het gaat over burn-out. Al jaren. Bekende Nederlanders als Pieter Omtzigt, Andre Hazes jr. en Sophie Hilbrand zijn er door geveld geweest en meer dan een miljoen gewone mensen dreigen hun lot te volgen. Althans zo kun je afleiden uit het publieke debat erover. Ondertussen zitten werkgevers met de handen in het haar want de rekening van al die voorspelde uitval door burn-out zal grotendeels bij hen terechtkomen. Tijd voor een kritisch overzichtswerk.

Je kunt je over al die alarmerende berichten zorgen maken maar ook verbazen. Dat laatste vooral als je weet dat er jaarlijks ‘slechts’ een paar duizend gevallen van burn-out worden gemeld door de bedrijfsartsen. Ernstig genoeg natuurlijk maar in schril contrast met de meer dan een miljoen die veel mensen op het netvlies hebben.

Tijd voor een kritisch overzichswerk van burn-out in Nederland zo dachten de schrijvers. Het boek brengt orde in de chaos, door feiten van fictie te scheiden, zodat burn-out de plek krijgt die het verdient. In het boek zijn ook de meningen verwerkt van 25 professionals (van arts tot psycholoog) die de schrijvers hebben geïnterviewd. Het boek is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het nu écht zit met burn-out, zoals beleidsmakers, artsen, psychologen, journalisten, werkgevers, hr-managers en studenten. Maar ook voor diegenen die zelf of in hun omgeving met burn-out te maken hebben (gehad).

Stress te Lijf of Burn-out Bubbel?

Het Handboek Stress te Lijf is praktisch, je kunt direct aan de slag met het aanpakken van je stress, al dan niet begeleid door een coach of andere professional. Het boek de Burn-out Bubbel is het overzichtswerk over burn-out in Nederland, het is niet bedoeld als zelfhulpboek. In de Burn-out Bubbel gaan we in op zaken als de geschiedenis van burn-out, definities, diagnoses, prevalentie (hoe vaak komt het voor), dilemma’s van behandelaars en rol van de werkgever. We sluiten af met tien prikkelende stellingen waarmee we willen bijdragen aan een helder debat over burn-out in Nederland. Voor meer informatie: burnoutbubbel.nl

  • Hoogleraar Aukje Nauta: “Verplichte kost als je beroepshalve met burn-out te maken hebt”

  • Joost Zaat, columnist Volkskrant: “Prima boek, mooi relativerend”

  • Hoogleraar Toon Taris: “Met dit boek op de plank heb je geen andere literatuur meer nodig.”

  • Hidde Piekaar, Talent Manager Rabobank: “Geeft aan hoe het nu werkelijk zit [met burn-out.]”

  • Hoogleraar Anne de Lange: “Een ware must […] als je fictie van feiten wilt scheiden.”

  • Mikkel Hofstee, CEO Lifeguard: “Duidelijk, helder geschreven en goed onderbouwd.”

  • Meer recensies op de website burnoutbubbel.nl